Har nyligen flyttat till ett teliahus och får därför både internet och TV via fiber. Till detta fick jag en vedervärdig produkt från Thompson skulle skulle användas för att “splitta” signalerna för bredband, tv och telefoni.

Efter lite läsande på internet kommer man ganska snabbt fram till att Telia använder taggade vlan för att dela upp dessa tre, men däremot hade jag väldigt svårt att hitta någon som löst problemet utan att skaffa någon brandad switch ifrån Telia. Men eftersom det hela baserades enbart på vlan antog jag att det bode vara rätt enkelt att göra detta i min egen FreeBSD-router… Vilket det också var.

Enligt de forumtrådar som finns runt om på internet är det dessa vlan-taggar som gäller:

voip2  237
iptv2  243
mgmt  294
iptv  845
voip  855

Det enda jag behövde göra var att på mitt externa interface skapa ett vlan med rätt tag och sedan brygga detta med det interna interfacet som är anslutet till IPTV-boxen. En viktig detalj är att IPTV-boxen själv inte pratar IEEE 802.1q, se därför till att trafiken till boxen går otaggat.

Såhär configurerade jag min router för att brygga vlan #845 (som är det vlan IPTV går över som taggad trafik)

Interface: em0 (externt), em1 (internt internet), em2 (internt IPTV),  vlan0 (externt vlan #845)

rc.conf:

gateway_enable="YES"
ifconfig_em0="DHCP"
ifconfig_em1="up"

cloned_interfaces="bridge1 vlan0"

ifconfig_em2="up"
ifconfig_bridge1="addm em2 addm vlan0 up"
ifconfig_vlan0="vlan 845 vlandev em0 up"
# ifconfig vlan0
vlan0: flags=8943 metric 0 mtu 1500
	options=103
	ether 00:00:24:ce:69:a8
	inet6 fe80::200:24ff:fece:69a8%vlan0 prefixlen 64 scopeid 0x13
	nd6 options=29

	media: Ethernet autoselect (1000baseT )
	status: active
	vlan: 845 parent interface: em0

# ifconfig bridge1
bridge1: flags=8843 metric 0 mtu 1500
	ether 02:e8:ea:15:66:01
	nd6 options=29

	id 00:00:00:00:00:00 priority 32768 hellotime 2 fwddelay 15
	maxage 20 holdcnt 6 proto rstp maxaddr 2000 timeout 1200
	root id 00:00:00:00:00:00 priority 32768 ifcost 0 port 0
	member: vlan0 flags=143
	    ifmaxaddr 0 port 19 priority 128 path cost 55
	member: em2 flags=143
	    ifmaxaddr 0 port 11 priority 128 path cost 200000

Sen är det bara att starta boxen och köra.

En alternativ lösning om man inte har en router som går att configurera med vlan är att köpa en switch med stöd för taggade vlan. Till exempel en HP 1810-8G. Konfigurera sedan porten där du ansluter inkommande internet att ta emot otaggad (internet) trafik OCH taggad trafik för vlan 845 (IPTV). Konfigurera sedan den port du ansluter TVn till att köra ut vlan 845 otaggat.